Kancelaria realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretariat@adwokat-radca.eu, z podaniem imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego osoby biorącej udział w szkoleniu oraz branżę, w której działa przedsiębiorca.