wrz 0
wrz 0

REITy szansą na bezpieczne lokowanie oszczędności https://www.linkedin.com/posts/olgierd-%C5%9Bwiostek-21802148_o-reitach-we-wrze%C5%9Bniowym-wydaniu-homemarket-activity-6845646884862742528-qjlH

  Czytaj dalej
paź 3
paź 3

Praca zdalna – opinia ekspercka prawnika naszego zespołu Aleksandry Kolbus – Kucharskiej

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-co-proponuje-rzad/s62tet0

  Czytaj dalej

Zespół

Kancelaria została założona w 2007 roku w wyniku zgromadzonych przez jej założyciela doświadczeń w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W ciągu 10 lat istnienia na warszawskim rynku zbudowaliśmy kilkunastoosobowy zespół prawników, a z naszych usług skorzystało kilkuset klientów. Prawnicy tworzący nasz zespół stawiają sobie za cel profesjonalnie i konkurencyjne świadczenie usług doradczych. Chętnie współpracujemy z klientami działającymi w różnorodnych branżach – jesteśmy bowiem cały czas otwarci na pogłębianie wiedzy i podejmowanie nowych wyzwań. W naszej pracy stawiamy na skuteczność podejmowanych działań, a do powierzanych nam spraw podchodzimy z osobistym zaangażowaniem. Mając na celu zapewnienie naszym Klientom usług na najwyższym poziomie współpracujemy z wieloma specjalistami z pokrewnych profesji, w tym z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz budowlanymi.

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Partnerzy

tel.: 501 037 853

e-mail: o.swiostek@adwokat-radca.eu

Olgierd Świostek

Adwokat / Radca prawny / Partner Zarządzający

Prawnicy

tel.: 533 325 679

e-mail: b.przyborowska@adwokat-radca.eu

Beata Przyborowska

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533 606 539

e-mail: s.mazurkiewicz@adwokat-radca.eu

Stella Mazurkiewicz

Radca prawny / Senior Associate

tel.: 533 325 677

e-mail: a.kruczyk@adwokat-radca.eu

Anna Kruczyk

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533325647

e-mail: j.szuszkiewicz@adwokat-radca.eu

Justyna Szuszkiewicz

Adwokat / Senior Associate

tel.: 535 888 438

e-mail: j.zielinski@adwokat-radca.eu

Jakub Zieliński

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533 325 675

e-mail: b.grykowski@adwokat-radca.eu

Bartosz Grykowski

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533 325 674

e-mail: a.kolbus-kucharska@adwokat-radca.eu

Aleksandra Kolbus-Kucharska

Aplikant adwokacki / Associate

Dział administracyjny

tel.: 533325687

e-mail: j.wroblewska@adwokat-radca.eu

Justyna Wróblewska

Specjalistka do spraw administracyjnych

Specjalizacje

Od ponad dekady doradzamy przedsiębiorcom w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a klientom indywidualnym pomagamy rozwiązywać problemy życia codziennego. Naszym Klientom gwarantujemy bardzo wysoki standard obsługi prawnej.

Wychodzimy z założenia, że na rynku usług prawniczych specjalizacje są kluczowe, jednak nie można być wybitnym specjalistą nie posiadając gruntowej wiedzy z kluczowych dziedzin prawa. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne. Powierzone nam sprawy realizujemy z zaangażowaniem uwzględniając interes oraz oczekiwania Klienta.

Doradzamy przedsiębiorcom, aby mogli bezpiecznie i efektywnie prowadzić swoją działalność. Powierzone nam zlecenia realizujemy uwzględniając ich biznesowy cel i specyfikę branży Klienta. Stale rozwijamy zarówno segment doradztwa korporacyjnego jak i umiejętności procesowe. Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym we wszystkich formach prawnych, od działalności jednoosobowych do rozbudowanych struktur organizacyjnych łączących różnorodne formy prawne w grupy kapitałowe. Kancelaria doradza w procesach M&A, podziałach spółek, postępowaniach likwidacyjnych oraz upadłościowych. Niezależnie od branży, w której działa podmiot, relacje własnościowe, wymogi rejestrowe oraz pomoc w opracowaniu dokumentów wewnętrznych stanowią nieodzowny element każdej działalności gospodarczej. Naszym Klientom pomagamy wybrać optymalną dla nich formę działalności oraz zapewniamy doradztwo korporacyjne, tak aby rozwijać swój biznes bez zbędnego angażowania się w sprawy rejestrowo-regulacyjne. Dążymy do tego, aby być opiekunem i doradcą Klienta, a nie jednym z jego kontrahentów.
Windykacja należności jest jedną z podstawowych specjalizacji większości kancelarii prawnych. To co nas wyróżnia w tej dziedzinie, to indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy oraz optymalizacja procesu windykacyjnego. Aktualnie procedura cywilna zapewnia kilka konkurencyjnych trybów odzyskiwania należności – zwykły, nakazowy, upominawczy, uproszczony, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Każda z wybranych ścieżek postępowania niesie za sobą określone konsekwencje dla Klienta – wysokość opłat sądowych, czas trwania postępowania, możliwość wyboru sądu lub też brak takiej opcji. Na wstępnym etapie Klient jest każdorazowo informowany o istotnych skutkach każdej z procedur i uczestniczy w jej wyborze. Po zainicjowaniu sprawy prawnicy Kancelarii konsekwentnie i z determinacją prowadzą postępowanie sądowe. W tym obszarze zdecydowanie stawiamy na jakość i skuteczność, a nie ilość prowadzonych postępowań.
Świadczymy usługi prawne dla spółek oraz grup kapitałowych z branży deweloperskiej realizujących jednocześnie od kilku do kilkunastu wielomilionowych inwestycji w branży budownictwa wielorodzinnego oraz komercyjnego. Jednym z naszych wiodących klientów jest deweloperska grupa kapitałowa składająca się z kilkudziesięciu spółek celowych. Łączna wartość projektów deweloperskich, w zrealizowaniu których doradzaliśmy, sięga dwóch miliardów złotych. Naszych Klientów wspieramy w procesie nabywania, zabudowy i komercjalizacji nieruchomości – na każdym etapie inwestycji.
Kancelaria prowadzi doradztwo dla spółek transportowych, przeprowadzkowych oraz spedycyjnych, w transporcie wewnątrzkrajowym oraz międzynarodowym. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną jednej z wiodących grup kapitałowych z tej branży.
Opracowujemy umowy inwestycyjne, umowy joint-venture, pomagamy opiniować umowy kredytowe oraz pożyczkowe. Kancelaria posiada doświadczenie w emisji obligacji korporacyjnych. Kancelaria z powodzeniem realizowała projekty na zlecenie firm inwestycyjnych oraz banków.
Prowadzimy obsługę prawną firm z branży HR. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zatrudniających do kilkuset pracowników pozwoliło nam rozwinąć szeroką praktykę w doradztwie z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, wynagradzania, telepracy, procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Kancelaria doradza także w zakresie umów o zakazie konkurencji, tworzy umowy managerskie, w tym umowy opcyjne dla managerów wyższego szczebla.
Branża IT to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Kancelaria wspiera firmy z tej branży w tworzeniu modelu prawnego nowych projektów oraz pomaga sprostać coraz bardziej wymagającym regulacjom w zakresie ochrony danych osobowych.
Kancelaria doradza firmom z branży paliwowej w zakresie uzyskiwania koncesji na obrót paliwami, pozyskania finansowania, pozwoleń na budowę stacji paliw, decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz współtworzyła model prawny sieci stacji paliw samoobsługowych.
Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną firmom działającym na wyspecjalizowanym rynku cateringu lotniczego. Doradzamy w zakresie procedur koncesyjnych oraz zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności na rynku usług lotniczych. Prowadzimy postępowania administracyjne toczące się przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Specyfika branży rolnej i sadowniczej stawia przed kancelariami prawnymi konieczność znajomości zasad rządzących grupami producentów rolnych, działających w formie spółdzielni oraz spółek prawa handlowego, specyfiką odwróconego opodatkowania rolników ryczałtowych, umów dostawy, sprzedaży oraz kontraktacji. Kancelaria od kilku lat z powodzeniem doradza podmiotom działającym w tej branży doradzając przy przekształceniach, restrukturyzacjach oraz upadłościach grup producentów rolnych, a także prowadząc liczne sprawy windykacyjne.
Sukces biznesowy niejednokrotnie wynika z posiadania przez przedsiębiorcę unikatowych produktów, usług lub rozpoznawalnej, pozytywnie odbieranej marki. Ich utrata może spowodować szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności utratę klientów lub konkurencyjności na rynku. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz przed czynami nieuczciwej konkurencji – zarówno na etapie zawierania umów, jak też w przypadku naruszenia ich praw.
Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi firm deweloperskich powoduje, że chętnie doradzamy wspólnotom mieszkaniowym, zarówno na etapie ich tworzenia, jak i bieżącego funkcjonowania. Pomagamy w przygotowaniu uchwał zebrań właścicieli, przygotowaniu i przeprowadzenia zebrania, prowadzimy spory o uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał. Założyciel kancelarii opracował oraz skutecznie przeprowadził procedurę kończenia inwestycji deweloperskiej w przypadku problemów finansowych dewelopera, korzystając z regulacji ustawy o własności lokali. Stosując nieszablonowe rozwiązania oparte na istniejących w polskim prawie instytucjach, prawnicy kancelarii uratowali setki klientów firm deweloperskich przed utratą oszczędności całego życia. Rozwiązania bardzo zbliżone do wdrożonych przez Kancelarię funkcjonują dziś w tzw. ustawie deweloperskiej.
Założyciel Kancelarii adw. Olgierd Świostek, jako jeden z pierwszych w Polsce podjął się aktywnej realizacji obowiązków administratora hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy obligacji korporacyjnych. Pełniąc funkcję administratora hipoteki wypracował autorskie mechanizmy pozwalające na egzekwowanie przysługujących obligatariuszom praw – zarówno na etapie sądowym, jak i w toku postępowań komorniczych.
Posiadamy doświadczenie w obsłudze firm z branży farmaceutycznej. Kancelaria doradza jednej z najbardziej rozpoznawalnych na rynku polskim sieci aptek.
Bieżące doradztwo klientom instytucjonalnym nie jest możliwe bez znajomości przepisów podatkowych oraz skutków podatkowych wdrażanych projektów inwestycyjnych, planowanych przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich długofalowych skutków prawno-podatkowych. Stąd też Kancelaria stale rozwija praktykę podatkową, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących międzynarodowej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, sądowo-administracyjnych i kontrolnych.
Prawnicy Kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną w sprawach rozwodowych, o podział majątku, z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentacyjnych.
Doradzamy w sprawach spadkowych, zarówno na etapie sporządzania testamentów, jak też prowadząc sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek. Kancelaria z sukcesem prowadziła również postępowania w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
Prawo „antymonopolowe” zwykle kojarzy się jako dziedzina dotycząca wielkich potentatów („monopolistów”). Takie stereotypowe podejście to błąd, który może sporo kosztować każdego przedsiębiorcę, gdyż kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mogą wynosić do 10% obrotu. Celem prawa antymonopolowego jest zapewnienie funkcjonowania efektywnej konkurencji na każdym rynku. Szczególnie jest ono wyczulone na konkurencję cenową. Pewne wyobrażenie o tym, jak działa prawo „antymonopolowe” zyskamy, gdy uświadomimy sobie, że UOKiK prowadzi postępowania np. przeciwko dystrybutorom zegarków lub suplementów diety, ze względu na zawarcie przez nich porozumień ograniczających konkurencję. Jeżeli chodzi natomiast o nadużywanie pozycji dominującej, zdarzały się decyzje tego organu, w których za tę antykonkurencyjną praktykę karano dewelopera ze względu na jego zachowania dotyczące jednej nieruchomości.

Każda umowa i każda relacja gospodarcza może być uznana za naruszenie, jeżeli tylko jej celem lub skutkiem może być zakłócenie funkcjonowania mechanizmu konkurencji na rynku danego produktu (usługi). Szczególne częste w polskich realiach są porozumienia dystrybucyjne ustalające ceny odsprzedaży (zwane w skrócie, od ich angielskiego określenia, „RPM”). Porozumienia takie UOKiK konsekwentnie ściga. Regulacjom prawa „antymonpolowego” podlegają również porozumienia typu „R&D”. Nadużycie pozycji dominującej może wiązać się także np. ze sposobem udzielania licencji. Aby uchronić naszych Klientów przed potencjalnie nieprzyjemnym i kosztownym postępowaniem doradzamy w sprawach objętych zakresem działania prawa „antymonopolowego”. Oferujemy zwłaszcza konsultacje w zakresie zorganizowania systemu dystrybucji w zgodzie z normami tego prawa, w szczególności systemów dystrybucji selektywnej lub franchisingowej oraz ograniczeń terytorialnych nakładanych na dystrybutorów. Konsultujemy również umowy zawierane z konkurentami, pod kątem potencjalnych ryzyk. Doradzamy zarówno na etapie powstawania nowych pomysłów na zorganizowanie systemu dystrybucji, jak też oceniamy ryzyko wynikające z umów już stosowanych przez Klienta („antitrust compliance”).

Udzielamy też konsultacji przy transakcjach „M&A” pod kątem obowiązku zgłoszenia do UOKiK zamiaru dokonania tych transakcji („koncentracji”). Jest to istotne choćby ze względu na obowiązek złożenia przez członków zarządu oświadczenia do Krajowego Rejestru Sądowego co do istnienia obowiązku takiego zgłoszenia.

Oferujemy także reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed UOKiK oraz na dalszych etapach, tj. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i kolejnych instancjach sądowych. Jako pełnomocnicy przedsiębiorców uczestniczymy w przeszukaniach prowadzonych przez UOKiK, dbając, by w ich toku pracownicy UOKiK nie wykraczali poza przysługujące im uprawnienia i respektowali prawa i wolności przeszukiwanych przedsiębiorców. Pomagamy także przygotować się do ewentualnych przeszukań poprzez szkolenia i pomoc w stworzeniu wewnętrznych procedur na wypadek przeszukań.

Na życzenie Klientów, doświadczających trudności biznesowych ze względu na antykonkurencyjne działania ich kontrahentów lub konkurentów, przygotowujemy również zawiadomienia do UOKiK o tych zachowaniach.

Usługi

... czyli co możemy dla Ciebie zrobić
Prawo spółek i gospodarcze
 • zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń
 • optymalizacja form prowadzonej działalności
 • bieżąca obsługa korporacyjna – projekty uchwał, statutów, regulaminów
 • połączenia, podziały i przekształcenia spółek (fuzje, przejęcia)
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 • sprawy o odpowiedzialność członków zarządu
 • sprawy o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwał organów spółek
 • sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • likwidacja podmiotów gospodarczych
 • procedury upadłościowe i układowe
 • procedury administracyjne
 • pełnomocnictwa, prokury
Prawo budowlane
 • due dilligence procesów inwestycyjnych
 • reprezentacja w sprawach planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy)
 • umowy o prace projektowe, o roboty budowlane oraz umowy o nadzór autorski
 • reprezentacja przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych
 • procedury odwoławcze przed organami administracyjnymi
 • reprezentacja w sądach administracyjnych
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo cywilne
 • sprawy dotyczące zobowiązań umownych, w tym sprawy o zapłatę
 • obsługa transakcji związanych z nieruchomościami (sprzedaż, zakup, wnoszenie aportem do spółek)
 • umowy najmu, dzierżawy i umowy deweloperskie
 • umowy zlecenia, o dzieło i świadczenie usług
 • pozbawianie tytułów wykonawczych wykonalności
 • zabezpieczenia transakcji (weksle, dobrowolne poddania się egzekucji, poręczenia podmiotów trzecich)
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umowy
Prawo pracy
 • kontrakty managerskie
 • umowy o pracę i zlecenia
 • zwolnienia pracowników oraz reprezentacja w sporach pracowniczych
 • regulaminy pracy
Prawo autorskie i własności przemysłowej
 • umowy o przeniesienie praw autorskich oraz własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa władz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • tworzenie statutów, regulaminów i projektów uchwał
 • sporządzanie projektów umów
 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • pomoc w regulowaniu tytułów prawnych do gruntów
 • procedury przewłaszczeniowe
 • spory z członkami spółdzielni
Podatki
 • bieżące (stałe) doradztwo podatkowe
 • planowanie podatkowe
 • reprezentowanie klientów w postepowaniach podatkowych
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) oraz sądami powszechnymi w sprawach podatkowych i celnych
Prawo cywilne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy o zapłatę
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • sprawy o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego
Nieruchomości
 • ustalanie i badanie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie postępowań w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy dekretowe, w tym prowadzenie postępowań dotyczących odzyskiwania nieruchomości oraz odszkodowań od Skarbu Państwa
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • prowadzenie postępowań o naruszenie posiadania
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • doradztwo przy sprzedaży i zakupie nieruchomości
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu, najmu okazjonalnego oraz dzierżawy
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie przedsiębiorstwa przesyłowego z nieruchomości
 • sprawy eksmisyjne
 • zarząd nieruchomością wspólną
Prawo rodzinne
 • rozwody i separacje
 • alimenty – ustalanie, podwyższanie, obniżanie
 • podziały majątku wspólnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska
 • zarządzanie majątkiem dziecka
Prawo spadkowe
 • sprawy o zachowek
 • wydziedziczenia
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów
 • sprawy o nabycie spadku z ustawy i testamentu
 • działy spadku
 • uzyskiwanie zgody sądu na sprzedaż majątku spadkowego w imieniu małoletnich
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • sprawy pracownicze
 • odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę
 • sprawy o mobbing
 • sprawy o nadgodziny
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • opiniowanie umów o pracę oraz zlecenia
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
 • pomoc w sprawach o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności