O nas

Zespół adwokatów z bogatym doświadczeniem

Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach prawa oraz unikatowe umiejętności, dzięki którym są w stanie realizować najtrudniejsze zadania.
Tworzymy zgrany zespół, który od 2007 roku z zaangażowaniem i profesjonalnie podchodzi do wykonywanej pracy. Chętnie współpracujemy z klientami działającymi w różnorodnych branżach – jesteśmy bowiem cały czas otwarci na pogłębianie wiedzy i podejmowanie nowych wyzwań.

Pomoc w najważniejszych dziedzinach prawa

Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu obsługi prawnej spółek, w szczególności firm z branży budowlanej i deweloperskiej oraz spraw z zakresu nieruchomości i prawa umów. Bogate doświadczenie naszego zespołu pozwala nam skutecznie prowadzić spory sądowe z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, administracyjnego oraz reprezentować naszych Klientów w czasie negocjacji. W naszym portfolio znajdują się również sprawy z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa pracy, prawa rodzinnego i karnego.

Skuteczność, zaangażowanie, zaufanie

W naszej pracy stawiamy na skuteczność podejmowanych działań, a do powierzanych nam spraw podchodzimy z osobistym zaangażowaniem. Mając na celu zapewnienie naszym Klientom usług na najwyższym poziomie współpracujemy z wieloma specjalistami z pokrewnych profesji, w tym z kancelariami notarialnymi, komorniczymi oraz podatkowymi, rzecznikami patentowymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz budowlanymi.

Wielojęzycznie i niedaleko

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim i angielskim. Kancelaria mieści się na warszawskim Ursynowie, bezpośrednio przy stacji metra Kabaty.

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Usługi

... czyli co możemy dla Ciebie zrobić
Prawo spółek i gospodarcze
 • zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń
 • optymalizacja form prowadzonej działalności
 • bieżąca obsługa korporacyjna – projekty uchwał, statutów, regulaminów
 • połączenia, podziały i przekształcenia spółek (fuzje, przejęcia)
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 • sprawy o odpowiedzialność członków zarządu
 • sprawy o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwał organów spółek
 • sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • likwidacja podmiotów gospodarczych
 • procedury upadłościowe i układowe
 • procedury administracyjne
 • pełnomocnictwa, prokury
Prawo budowlane
 • due dilligence procesów inwestycyjnych
 • reprezentacja w sprawach planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy)
 • umowy o prace projektowe, o roboty budowlane oraz umowy o nadzór autorski
 • reprezentacja przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych
 • procedury odwoławcze przed organami administracyjnymi
 • reprezentacja w sądach administracyjnych
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo cywilne
 • sprawy dotyczące zobowiązań umownych, w tym sprawy o zapłatę
 • obsługa transakcji związanych z nieruchomościami (sprzedaż, zakup, wnoszenie aportem do spółek)
 • umowy najmu, dzierżawy i umowy deweloperskie
 • umowy zlecenia, o dzieło i świadczenie usług
 • pozbawianie tytułów wykonawczych wykonalności
 • zabezpieczenia transakcji (weksle, dobrowolne poddania się egzekucji, poręczenia podmiotów trzecich)
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umowy
Prawo pracy
 • kontrakty managerskie
 • umowy o pracę i zlecenia
 • zwolnienia pracowników oraz reprezentacja w sporach pracowniczych
 • regulaminy pracy
Prawo autorskie i własności przemysłowej
 • umowy o przeniesienie praw autorskich oraz własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa władz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • tworzenie statutów, regulaminów i projektów uchwał
 • sporządzanie projektów umów
 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • pomoc w regulowaniu tytułów prawnych do gruntów
 • procedury przewłaszczeniowe
 • spory z członkami spółdzielni
Prawo cywilne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy o zapłatę
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • sprawy o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego
Nieruchomości
 • ustalanie i badanie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie postępowań w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy dekretowe, w tym prowadzenie postępowań dotyczących odzyskiwania nieruchomości oraz odszkodowań od Skarbu Państwa
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • prowadzenie postępowań o naruszenie posiadania
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • doradztwo przy sprzedaży i zakupie nieruchomości
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu, najmu okazjonalnego oraz dzierżawy
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie przedsiębiorstwa przesyłowego z nieruchomości
 • sprawy eksmisyjne
 • zarząd nieruchomością wspólną
Prawo rodzinne
 • rozwody i separacje
 • alimenty – ustalanie, podwyższanie, obniżanie
 • podziały majątku wspólnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska
 • zarządzanie majątkiem dziecka
Prawo spadkowe
 • sprawy o zachowek
 • wydziedziczenia
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów
 • sprawy o nabycie spadku z ustawy i testamentu
 • działy spadku
 • uzyskiwanie zgody sądu na sprzedaż majątku spadkowego w imieniu małoletnich
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • sprawy pracownicze
 • odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę
 • sprawy o mobbing
 • sprawy o nadgodziny
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • opiniowanie umów o pracę oraz zlecenia
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
 • pomoc w sprawach o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Zespół

DSC_0630 (309x464)

Olgierd Świostek

adwokat/radca prawny
DSC_0890-2 (309x464)

Łukasz Kupski

adwokat
DSC_0491-2 (309x464)

Magdalena Raniecka

aplikant adwokacki
DSC_0565-2 (309x464)

Miłosz Siuda

aplikant adwokacki
DSC_0971 (309x464)

Anna Kruczyk

aplikant adwokacki
DSC_0855-2 (309x464)

Agata Wąsowska

kierownik biura

Klienci

... zaufali nam

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

IKA POL W. Byrski

La Rocca Sp. z o.o.

Polkam Plus Sp. z o.o.

BELLISSI K. Kochańska

KEN 18 Sp. z o.o.

Mediaz P. Wyszyński

Avista M. Chomenko

FABER- BUD Sp. z o.o

Achaja Sp. z o.o.

Mediaz Sp. z o.o.

Mobitoki Sp. z o.o.

ABM Invest Sp. z o.o.

Cosmedica Sp. z o.o.

C&L Aerospace

Golkonda sp. j.

CSG Sp. z o.o.

NAPOLLO

EDBUD S.A.

Accone Sp. z o.o.

RADEA Radosław Dąbski

Tajkun Sp. z o.o.

Hussar Gruppa S.A.

Toyota Radość Sp. j.

Frisky Fisky Sp. z o.o.

Daniłowicz Sp. z o.o.

BRANSEN Polska Sp. z o.o.

CoolArtDesign B. Kaliński

Recruitment Company Sp. j.

GT Trading Polska Sp. z o.o.

City Security Polska Sp. z o.o.

HUSSAR Gruppa Sp. z o.o. Sp. k.

Worldwide School sp. z o.o.

AWT International (Polska) Sp. z o.o.

People Management Consulting Sp. j.

Polska Grupa Biznesu "Calmein" Sp. z o.o.

Human Solutions E. Borowska, E. Pytlak Sp. j.

Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Helenów"

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Zacisze Domowe"

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Trzynastka - Bis"